کمپرس با آب گرم

   یک کاسه آب ولرم (نه زیاد گرم که بسوزاند ) یک دستمال حوله‌ای را به آب گرم آغشته و پس از گرفتن آب آن آنرا روی چشمهای بسته قرار میدهیم این کار را تا ۱۰ دقیقه ادامه میدهیم(دستمال را چندین بار مجددا به آب آغشته می‌کنیم که گرم بماند
پس از این دستها را با صابون شسته و با انگشت سبابه پلک‌ها را ماساژ میدهیم بدین ترتیب که تمام طول پلک  بالا را از بالا به پایین و پلک 
پایین را از پایین به بالا ماسا ژ میدهیم 
                           
 این کار را هر روز یک یا دو بار انجام بدهید